Reglement - Taekwondo Ge We

Ga naar de inhoud

Taekwondo Academy Ge-We


Club- en Dojangreglement

Gedrag
- TAEKWONDO IS EEN TEAMSPORT: d.w.z. trainen doe je in groep. Daarom tracht de taekwondoka steeds met iedereen op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar en voor de regels van onze sport.

- Een taekwondoka toont steeds respect voor de Sabeom Nim en de hogere gordels. Van de hogere gordels wordt verwacht dat zij steeds het goede voorbeeld geven aan de lagere gordels en hen helpen wanneer mogelijk.

- Tijdens de training wordt er niet gekauwd of gesnoept. Drinken (enkel water of sportdrank) kan wanneer de trainer hiervoor toestemming geeft; lege drankverpakkingen en ander afval worden in de vuilnisbakken gedeponeerd.

- Het is ten strengste verboden om materiaal, dat eigendom is van de club, om welke reden dan ook, mee naar huis te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de hoofdtrainer. Kledij en persoonlijk voorkomen

- Een keurige en propere dobok met correct gebonden tie (gordel) wordt gedragen bij iedere training. (T-shirt wordt toegelaten)

-  Handen en voeten moeten verzorgd zijn. Nagels moeten kort geknipt zijn. Sierraden en horloge dienen voor de training afgedaan te worden. Training

- Zowel bij het betreden als bij het verlaten van de dojang wordt er gegroet. Verlaat nooit de dojang zonder toestemming van de Sabeom Nim.

-  Bij het aanvangssignaal van de training wordt er snel en ordelijk opgesteld.

- Er wordt stiptheid gevraagd bij aanvang van de trainingen. Telaatkomers wachten langs de zijlijn totdat de trainer hen toestemming geeft om aan de training deel te nemen.

- Als de trainer spreekt, wordt er geluisterd naar de uitleg. De taekwondoka volgen nadien de richtlijnen van de trainer op.

- Deelname aan competitie Kyorugi en Poomsae, aan Stages of aan andere niet-geplande activiteiten dient te gebeuren in overleg met de trainers.

- Blessures of onregelmatigheden moet aan de trainer gemeld worden. Als een atleet een blessure oploopt tijdens de training moet hij aan de trainer een formulier vragen voor de verzekering. Algemeen

- Het clubreglement dient steeds nageleefd te worden. Bij niet naleving kan het clublid een berisping krijgen. Herhaalde berispingen kunnen resulteren in uitsluiting van de training of zelfs van de club.

- Taekwondo Academy Ge-We onderschrijft de gedragsregels van de Vlaamse Taekwondo Bond


  www.taekwondogewe   
Terug naar de inhoud